OFERTA

Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2017-01-02

Masz trudności w relacjach partnerskich? W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją? Chcesz to zmienić, lecz nie wiesz jak? Zapraszamy na zajęcia. Możesz nauczyć się sł...

Oferta dla osób doznających przemocy w rodzinie

2017-01-02

Czy o najbliższym Ci człowieku myślisz z lękiem? Obawiasz się jego powrotu do domu, tego co powie i jak się zachowa? Czy patrząc w lustro widzisz przerażoną, bezradną i n...

Oferta dla profesjonalistów

2016-01-01

Profesjonalistom z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym członkom zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, pracownikom socjalnym, kuratorom, p...

KONTAKT

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Telefon:

  • 61-2211112
  • 602-679669

E-mail:

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich oraz wspierania specjalistów pracujących w tych obszarach.

 

ZAPRASZAMY

 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny PCPS

ul. Głogowska 27 (domofon 150)

60-702 Poznań

 

tel. (61) 22 11 112

 

Godziny pracy:

Poniedziałki od 16.00 do 20.00

Wtorki od 12.00 do 16.00

Środy od 16.00 do 20.00

Czwartki od 16.00 do 20.00

Piątki od 8.00 do 12.00

Soboty od 12.00 do 16.00 (tylko dyżur telefoniczny)

Niedziele od 12.00 do 16.00 (tylko dyżur telefoniczny)

z wyłączeniem dni świątecznych - świąt państwowych

 

Każda osoba doznająca przemocy i stosująca przemoc, a także będąca świadkiem przemocy może skontaktować się osobiście, telefonicznie lub e-mailowo (zakładka "kontakt") z naszym Punktem Informacyjno - Konsultacyjnym, w którym uzyska informacje i poradnictwo  w zakresie: 

działania na terenie miasta Poznania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, procedurach interwencyjnych oraz placówkach zajmujących się pomocą długofalową, w tym ośrodkach wspierających osoby doznające przemocy, oferujące pomoc i schronienie całodobowe oraz programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej,

procedury postępowania w przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa przeciwko rodzinie,

skierowania konkretnej sprawy dotyczącej problemu przemocy domowej do zespołu interdyscyplinarnego,

możliwości podjęcia leczenia przez osoby uzależnione oraz możliwości terapii osób współuzależnionych.

 

Ponadto w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP, udzielają bezpłatnie konsultacji dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc i świadków przemocy, obejmujących wsparcie psychologiczne i pomoc w opracowaniu indywidualnego programu pomocowego.

 

Działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego PCPS współfinansuje 

Miasto Poznań